Den enda ringen

Dagboksanteckningar hos alvkungen

Bockhornsklöverfrön: 3 uns
Pipgräs: 1 skålpund
Belladonna: 4 sticklingar
Kom ihåg att fråga Lobelia om hennes Farfars gamla gåtbok!

Mor har alltid sagt att pergament skall fyllas med kunskap. Far har sagt detsammma men vad som kvalificerar sig som kunskap har de dock alltid tvistat om.
Jag ska försöka göra dem både till viljes genom att fylla dessa sidor med både den praktiska kunskap Far värderar så högt och förhoppningsvis historier om äventyr och vänskap som Mor alltid talat om.
Det smärtar mig att jag inte kommer att träffa dem den närmaste tiden men jag skall ha dem med mig i mitt sinne med deras råd och omtanke.
Ja hoppas innerligt att Bodo inte stannar på alltför många frukoststunder på vägen till Mor och Far med mitt brev till dem.

Anledningen till att jag nu präntar ner dessa ord i familjens kassabok är att jag nu sitter här i ALVKUNGENS SALAR! Ja kära presumtive läsare, du läste rätt! Jag befinner mig nu i hans salar och en sak till: Jag har talat med honom!
Fantastiskt, jag vet och dessutom fick han höra ett litet ordstäv av sanning från Far:
De taggrötter du inte plockar idag sticker tre gånger värre imorgon.
Jag tror att han tillochmed tyckte en smula om mig.
Tyvärr är jag orolig för att min vägkamrat Haldir kanske inte hyser samma känslor. Han gick och lade sig med ett vredgat uttryck då han uttryckligen uppmanat mig till att inte tala till Alvkungen.
Kanske han kan förlåta mig när han betänker att jag kände mig nödgad å alla de fria folkens vägnar. Det verkar nämnligen vara så att den tid av frihet, vänskap och trygga handelsvägar som vi trodde var på väg efter Smaugs död kanske inte alls kommer. Rykten går nämnligen om att ovanligt stora grupper av orker rör sig i Mörkveden, något som även bör oroa alverna och kanske min Fars visdomsord fick Alvkungen att nu börja tänka i dessa banor.

Filibert

Comments

joakimwaern ekofest

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.