Den enda ringen

Genom Mörkveden

När vi lämnade Alvkungens salar gjorde vi det i sällskap med Baldur, en köpman från Esgaroth som förlorade såväl fru som rörelse när Smaug föll, och dennes son Belgo.

Sällskapet splittrades efter att Baldur druckit Mörkvedsvatten och i delirium flydde genom skogen. Mar a Di, Filibert och Duilin följde efter och kunde utan att väcka uppmärksamhet befria Baldur från det gäng spindlar som tillfångatagit honom och sov middag i väntan på ett eftermiddagssnacks..

Under tiden stannade Haldir hos Belgo och ponnierna och passade på att dräpa två spindlar som vågat sig för nära.

Under en storm vars like inte skådats i Mörkveden på många år hittade sällskapet en grotta under ett träd där de kunde ta skydd mot elementen. Grottan visade sig dock redan ha en bofast invånare, en människa, ärrad i såväl kropp som själ, som troligtvis lyckats rymma från Dol Guldur.

Strax efter att sällskapet åter satt sig i rörelse fick Duilin upp ett spår efter Mörkvedens varulv längs deras färdväg, vilket gjorde sällskapet illa till mods.

Senare under resan slog skuggan sina klor i Haldir, som ledde sällskapet på avvägar så de blev angripna av en varelse i en brunn, som försökte snärja dem med sina tentakler, men efter att ha slagit tillbaka detta angrepp kunde de snart skymta skogsporten. (Haldir drog sig till minnes att det i denna del av skogen bott människor som skövlat och förstört och misstänker ett samband.)

Väl ute ur Mörkveden tog de riktning på Anduin, där de snart fann en halvt strandad båt, med två döda beorningar i. Deras kläder, vapen och broscher tyder på att de har någon slags viktigare position hos Beorn. Såväl båt som beorningar var späckade med orkpilar och Mar a Di’s korp bekräftade att det låg två döda orker (?) på andra sidan floden. I båten återfanns också avskurna repstumpar, sällskapets teori om detta var att beorningarna haft en fånge som sluppit undan.

Konsensus blev att ta med såväl båt som besättning ner till Beorns hus för en anständig begravning och informationsutbyte om orkernas framfart.

Comments

joakimwaern KeiOz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.