Den enda ringen

Snabb rekapitulation

beorn hjälpte oss vid dunkla fållan. Rättegång, vi talade alla för Oderic , Alvas lögner bemöttes med sanning. Vi lämnade Oderic och han var fri att forma sitt eget öde. Vi mötte den uråldriga alven Irimé och hjälpte henne med eskort. Tyvärr blev vi upptäckta av orker som jagade oss i flera dagar. slutligen kom de ikapp oss och vi stålsatte oss för att möta vår död och att skydda Irime´.
Lyckligtvis kom örnarna och plockade upp oss och räddade. Haldir lyckades dräpa orekernas kapten med en välriktad pil. Örnarna hjälpte oss och satte av oss i ruinerna av Hötjusa, var vi skulle träffa eskorten från Riftedal.

Comments

joakimwaern ekofest

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.