Den enda ringen

Snabb rekapitulation vid Hötjusa

Vaknar upp utanför staden. Irime är ej där. Går in i staden och tar in på ett värdshus. Där kommer en väpnarpojke fram till oss och berättar att åldermannen och 50 vakter har åkt iväg söderut. De har varit borta i några månader. Dulin beter sig konstigt och Irime slåss mot skuggan.

Efter ett stund får vi höra att åldermannen och vakterna kommer tillbaka. Vi går upp på balkongen och ser där att åldermannen och vakterna kommer, men är alla döda. Åldermanen stiger av och säger: “Hötjusa, möt er sanna herre”. Sedan börjar vakterna slakta alla runt omkring. Långt borta ser vi en arme.

Comments

joakimwaern bredsjomagnus

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.