Den enda ringen

Till Riftedal

På något sätt som ingen av de i sällskapet som satt inspärrade i Dol Guldurs djupa fängelsehålor begriper lyckas Haldir infiltrera fästningen och återfinna sina vänner. Vi bestämmer raskt att vi med Haldirs hjälp från utsidan ska överfalla Anathar och hans eventuella sällskap när han återkommer, under förutsättning att de inte är allt för många. När dörren så öppnas tog vi chansen och hoppade på vra plågoandar med knytnävar, stenar och ett exceptionellt tjockt pannben. Motståndarna nedgörs, men inte innan en av orcherna ger Haleth ett banesår, till vår stora misströstan. Detta visar sig dock vara den handling som slutligen får den drömvärld vi varit fångade i att rasera: Att vi aldrig lät hoppet lämna våra hjärtan, att vi fortsatte sköta om Aldor och uppmuntra Haleth, trots att det verkade utsiktslöst, gav Irimë den kraft hon behövde för att kunna besegra mörkervarelsen och därmed väcka oss. Inte långt efteråt anländer eskorten från Riftedal, ledda av Elrohir och Elladan, Elronds söner. Sällskapet bestämmer sig för att följa med till Riftedal för att där ta adjö av Irimë, vila upp sig, fylla på förråden och kanske få Elronds syn på vad det är som orsakar orchernas påtagliga frammarsch..

Comments

joakimwaern KeiOz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.