Den enda ringen

Ytterligare anteckningar hos Alvkungen

Jag kan inte somna. Snart ska vi ut i Mörkveden igen. Magen knyter sig av spänning. Jag vet inte om det är av bävan eller förväntan. Kanske lite av både och.
Känner mig spänd på att testa vissa nya svärdtekniker jag fick lära mig av svärdsmästare Fundi i Esgaroth.

Filibert

Comments

joakimwaern ekofest

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.