Duilin Flodsångaren

Alv från Mörkveden

Description:

Duilin betyder “Flodsång” på både sindarin och quenya, efter duil (flod) och lin (sång, melodi). Det var även namnet på herren över Svalans hus vid Gondolins fall.

Väktare.
Utkik och jägare i sällskapet.

Name: Duilin
Culture: Elf of Mirkwood
Standard of Living: Martial
Cultural blessing: Folk of the Dusk
Calling: Warden
Shadow weakness: Lure of Power

Traits

Specialties:
Elven-lore, Swimming, Shadow-lore,
Distinctive features:
Elusive, Wary,

Valour: 2, Wisdom: 3, Damage: 5, Parry: 6+3, Armour: 3d

Attributes

Body 5(7) Heart 3(6) Wits 6(7)

Common skills
Awe 2 Inspire 0 Persuade 0 Personality 0
Athletics 3 Travel 1 Stealth 2 Movement 0
Awareness 3 Insight 1 Search 0 Perception 0
Explore 0 Healing 2 Hunting 1 Survival 0
Song 2 Courtsey 0 Riddle 0 Custom 0
Craft 0 Battle 2 Lore 3 Vocation 0
Weapon Skills

Bow 2 Sword 4 Dagger 1

Rewards

Cunning Make, Reinforced

Virtues

Expertise,

Gear:

Bow: damage 5, edge 10, injury 14, enc 1
Sword: damage 5, edge 10,injury 16, enc 2
Dagger: damage 3, edge G, injury 12, enc 0
Mail shirt: armour 3d, enc 10 (Cunning Make x1)
Shield: parry +3, enc 3 (Reinforced)

Endurance: 18

Starting Score: 25
Fatigue from Encumbrance: 13
Fatigue from Travel: 0
Total Fatigue: 13

Hope: 7

Starting Score: 11
Temporary Shadow: 0
Permanent Shadow: 0
Total Shadow: 0

Experience: 3(29) Advancement points: 5 Treasure: 7

Priolista för framtida adv.points: 1 travel, 2 insight, 3 riddle, 4 song

Bio:

Duilin växte upp med berättelserna om de gamla tidernas stordåd och tragedier, han förundrades av marschen till Midgård över Helcaraxë, förfasades av Gondolins fall och förälskade sig i Lúthien Tinúviels okuvliga mod, förskräcktes över Belerilands undergång, förtjusades över Morgoths fördrivande från världen och förbannade Fëanors vansinne och ättedråpet över simarillerna, vilket fick honom att svära att aldrig skada en annan alv.

Men vad som mest rörde hans hjärta var berättelserna om Grönveden, vilken plats av ljus och glädje det var innan nekromantikern uppförde Dol Guldur och mörkret började sprida sig som en varböld genom denna livets boning och sakta förvandla den till Mörkveden.

Det var dessa gamla berättelser som gjorde att valet att bli väktare var enkelt för Duilin, hans högsta dröm och strävan i livet är att se Grönveden åter bli vad den en gång var.

Tillsammans med sin kusin Haldir, som hörsammat samma kall, reste Duilin kors och tvärs genom Mörkveden, ständigt på jakt efter mörkrets tjänare och för att uppmana till kamp mot skuggan. Tillsammans lystrade de till konung Thranduils befallningar och deltog i femhärarsslaget, vilket lämnade outplånliga intryck hos Duilin. Den avsky han tidigare känt över Mörkvedens förändring blev nu mer personlig och intensiv, ett hat mot mörkrets tjänare för det tillstånd de försatt Midgård i.

Duilin var en av de som på Mithrandirs önskemål sökte efter Bilbo i slagets eftermäle, men det som gjorde störst intryck och manade till störst eftertänksamhet när han fick tid att reflektera över det, var den stora skillnad i beteende som uppvisades mellan de två dvärgarna Thorin Ekensköld och Dain Järnfot. Den misstänksamhet mot andra raser som präglat alverna alltsedan De Otaliga Tårarnas slag är fortfarande i allra högsta grad närvarande i Duilins sinne, men olikheterna i de två konungarnas uppträdande och handlingar har gjort hans sinne något öppnare.

Efter att nekromantikern övergett Dol Guldur har Duilin besökt området, men den förtröstan han kände vid nyheten om dess fall, övergick i förtvivlan då han på nära håll kunde känna hur starkt mörkrets inflytande fortfarande var i södra Mörkveden. Trots segern i femhärarsslaget och trots nekromantikerns flykt fortsätter mörkret att sprida sig med utgångspunkt från Trolldomens kulle, vilket Duilin frustrerat påpekar för vemhelst han kan få att lyssna.

Duilin Flodsångaren

Den enda ringen joakimwaern KeiOz