Den enda ringen

Genom Mörkveden

När vi lämnade Alvkungens salar gjorde vi det i sällskap med Baldur, en köpman från Esgaroth som förlorade såväl fru som rörelse när Smaug föll, och dennes son Belgo.

Sällskapet splittrades efter att Baldur druckit Mörkvedsvatten och i delirium flydde genom skogen. Mar a Di, Filibert och Duilin följde efter och kunde utan att väcka uppmärksamhet befria Baldur från det gäng spindlar som tillfångatagit honom och sov middag i väntan på ett eftermiddagssnacks..

Under tiden stannade Haldir hos Belgo och ponnierna och passade på att dräpa två spindlar som vågat sig för nära.

Under en storm vars like inte skådats i Mörkveden på många år hittade sällskapet en grotta under ett träd där de kunde ta skydd mot elementen. Grottan visade sig dock redan ha en bofast invånare, en människa, ärrad i såväl kropp som själ, som troligtvis lyckats rymma från Dol Guldur.

Strax efter att sällskapet åter satt sig i rörelse fick Duilin upp ett spår efter Mörkvedens varulv längs deras färdväg, vilket gjorde sällskapet illa till mods.

Senare under resan slog skuggan sina klor i Haldir, som ledde sällskapet på avvägar så de blev angripna av en varelse i en brunn, som försökte snärja dem med sina tentakler, men efter att ha slagit tillbaka detta angrepp kunde de snart skymta skogsporten. (Haldir drog sig till minnes att det i denna del av skogen bott människor som skövlat och förstört och misstänker ett samband.)

Väl ute ur Mörkveden tog de riktning på Anduin, där de snart fann en halvt strandad båt, med två döda beorningar i. Deras kläder, vapen och broscher tyder på att de har någon slags viktigare position hos Beorn. Såväl båt som beorningar var späckade med orkpilar och Mar a Di’s korp bekräftade att det låg två döda orker (?) på andra sidan floden. I båten återfanns också avskurna repstumpar, sällskapets teori om detta var att beorningarna haft en fånge som sluppit undan.

Konsensus blev att ta med såväl båt som besättning ner till Beorns hus för en anständig begravning och informationsutbyte om orkernas framfart.

View
Ytterligare anteckningar hos Alvkungen

Jag kan inte somna. Snart ska vi ut i Mörkveden igen. Magen knyter sig av spänning. Jag vet inte om det är av bävan eller förväntan. Kanske lite av både och.
Känner mig spänd på att testa vissa nya svärdtekniker jag fick lära mig av svärdsmästare Fundi i Esgaroth.

Filibert

View
Dagboksanteckningar hos alvkungen

Bockhornsklöverfrön: 3 uns
Pipgräs: 1 skålpund
Belladonna: 4 sticklingar
Kom ihåg att fråga Lobelia om hennes Farfars gamla gåtbok!

Mor har alltid sagt att pergament skall fyllas med kunskap. Far har sagt detsammma men vad som kvalificerar sig som kunskap har de dock alltid tvistat om.
Jag ska försöka göra dem både till viljes genom att fylla dessa sidor med både den praktiska kunskap Far värderar så högt och förhoppningsvis historier om äventyr och vänskap som Mor alltid talat om.
Det smärtar mig att jag inte kommer att träffa dem den närmaste tiden men jag skall ha dem med mig i mitt sinne med deras råd och omtanke.
Ja hoppas innerligt att Bodo inte stannar på alltför många frukoststunder på vägen till Mor och Far med mitt brev till dem.

Anledningen till att jag nu präntar ner dessa ord i familjens kassabok är att jag nu sitter här i ALVKUNGENS SALAR! Ja kära presumtive läsare, du läste rätt! Jag befinner mig nu i hans salar och en sak till: Jag har talat med honom!
Fantastiskt, jag vet och dessutom fick han höra ett litet ordstäv av sanning från Far:
De taggrötter du inte plockar idag sticker tre gånger värre imorgon.
Jag tror att han tillochmed tyckte en smula om mig.
Tyvärr är jag orolig för att min vägkamrat Haldir kanske inte hyser samma känslor. Han gick och lade sig med ett vredgat uttryck då han uttryckligen uppmanat mig till att inte tala till Alvkungen.
Kanske han kan förlåta mig när han betänker att jag kände mig nödgad å alla de fria folkens vägnar. Det verkar nämnligen vara så att den tid av frihet, vänskap och trygga handelsvägar som vi trodde var på väg efter Smaugs död kanske inte alls kommer. Rykten går nämnligen om att ovanligt stora grupper av orker rör sig i Mörkveden, något som även bör oroa alverna och kanske min Fars visdomsord fick Alvkungen att nu börja tänka i dessa banor.

Filibert

View
Welcome to your Adventure Log!
A blog for your campaign

Every campaign gets an Adventure Log, a blog for your adventures!

While the wiki is great for organizing your campaign world, it’s not the best way to chronicle your adventures. For that purpose, you need a blog!

The Adventure Log will allow you to chronologically order the happenings of your campaign. It serves as the record of what has passed. After each gaming session, come to the Adventure Log and write up what happened. In time, it will grow into a great story!

Best of all, each Adventure Log post is also a wiki page! You can link back and forth with your wiki, characters, and so forth as you wish.

One final tip: Before you jump in and try to write up the entire history for your campaign, take a deep breath. Rather than spending days writing and getting exhausted, I would suggest writing a quick “Story So Far” with only a summary. Then, get back to gaming! Grow your Adventure Log over time, rather than all at once.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.