Duilins ballad-bibliotek

Tanken här är inte att hitta på och plita ner långa sångtexter, utan mer som minnesanteckningar för att kunna fylla ut det relativt torftiga “jag sjunger en sång för att muntra upp honom” till det något mer engagerande “jag försöker fylla hans hjärta med nytt mod och hans svärdsarm med tillräcklig styrka för att motstå mörkret genom att sjunga några strofer ur Fingolfins strid mot Morgoth”.

Duilin har en trait som heter “elven lore”, så jag känner full frihet att ta historier från alla 3 tidsåldrarna.

Skulle ni andra ha lust är ni givetvis vansinnigt välkomna att bidra..

Fingolfins strid mot Morgoth (OBS! En berättelse, ingen sång, då alverna (enl. Simarillion) fortfarande anser att berättelsen är för sorgsen för att kunna sjungas..)
Del av “Den plötsliga flammans slag”. Noldoralvernas högkonung Fingolfin rider till Angband och utmanar Morgoth på duell, sårar honom men faller slutligen.
Genom att betona olika strofer kan man lägga tyngdpunkt på stridslust, hämndlystnad, mod och offervilja.

Fëanors ed
Svors av Fëanor och hans sju söner efter att simarillerna stulits av Morgoth: “De svor en ed som ingen kan bryta och ingen borde svära, svor vid Ilúvatars eget namn och kallade det eviga mörkret över sig om de inte höll sin ed; och de tog Manwë till vittne och Varda och Taniquetils heliga berg, och de svor att i hämndlystnad och hat intill världens ändar förfölja den vala, demon, alv eller människa, född eller ännu ofödd, varje varelse, stor eller liten, ond eller god, som kunde födas genom tiderna intill dagarnas ända och som sökte behålla eller stjäla en simarill för att sålunda undanhålla den ur deras ägo.”
Hämnd, hat, oresonlighet, att vara bunden av sitt ord.

Beren och Lúthien
Människa och alv som drivna av kärlek lyckades stjäla en av simarillerna från Morgoth.
Kärlek, tålamod, mod, saknad, vikten av att uppfylla löften, list, att trotsa fruktan, framgång mot alla odds.

Gondolins fall
(Del av ädelstenarnas krig) Platsen för “den gömda stenen” upptäcktes av Morgoth genom Maeglins förräderi, angreps av orker och balroger, drakar och vättar och staden föll efter en mäktig strid. Enbart ett fåtal av dess invånare undkom och kunde fly.
Förräderi, feghet, avundsjuka, kärlek, lojalitet, mod, sorg, övermod, vrede, materiell skönhet.

Noldors ättedråp i Alqualondë
Noldoralverna, med Fëanor i spetsen vill att telerialverna överlåter sina fartyg så att noldor, i sitt vredesmod över de stulna simarillerna, ska kunna förfölja Morgoth till Midgård. När teleri vägrar griper noldor till våld.
Fasa, aggression, materiell skönhet (fartygen), hämndbegär, oförstående.

Númenors undergång
Efter att númenórianerna tvingat Sauron kapitulera och förts som fånge till Númenor. Sauron lyckades dock korrumpera deras konung Ar-Pharazôn till att utmana valar, vilket ledde till att Númenor förstördes av jordskalv och sjönk i havet.
Ränksmideri, slughet, korruption, de bästa av avsikter kan förvrängas, katastrof, valars makt.

Den sista alliansen (mellan människor och alver)
Det krig som slutade med att Isildur högg den enda ringen från Saurons hand.
Triumf, mod, offer, girighetens pris, vänskap, seger vid nederlagets brant, ödets nyckfullhet.

Vredens krig
Valar kommer slutligen till alvernas och människornas hjälp och kastar ut Morgoth i tomheten. I processen förstörs Beleriland och försvinner i havet.
Valars makt, triumf, glädje, nostalgi (över försvunna platser), monumentala omvälvningar.

Nargothronds fall
(Del i ädelstenarnas krig) Liksom Gondolin ett dolt noldor-rike. Gick till slut i öppen strid mot Morgoths styrkor pga en kombination av ökad folkmängd (svårare att hålla sig dolda + större självförtroende) och Túrin Turambars råd. Dess armé krossades i slaget på Tumladens slätt av draken Glaurung och en stor armé. Glaurung gjorde sedan Nargothrond till sin håla.
Stolthet, högmod, vaksamhet, förtvivlan, fruktan, förlust.

Simarillernas skapande
Fëanor skapar simarillerna och fångade i dem ljuset från Valinors båda träd.
Kunskap, kraft, skönhet, skicklighet, fulländning, hantverksskicklighet.

Duilins ballad-bibliotek

Den enda ringen joakimwaern KeiOz